مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي « دوره 8، شماره 2

 1. بررسي سميت نانو ذرات نقره بر روي سلولهاي فيبروبلاست رده ي L929 به روش MTT
  حسين شاهون، رويا حامدي، پانته آ گلگون نيا، زهرا يادگاري
 2. مقايسه سه ماده MTA ،CEM و GeriStore برميزان كمي چسبندگي سلولهاي فيبروبلاست لثه اي
  زهره خليلك، مهدي وطن پور، احسان اثناعشري
 3. بررسي كارايي نرم افزار كنتراست معكوس راديوگرافي ديجيتال در تشخيص شكستگي افقي ريشه -مطالعه آزمايشگاهي
  شيرين سخدري، ساندرا مهرعلي زاده، بهاره دادرسانفر، مريم حكيم، محمد جواد خرازي فرد
 4. مقايسه تاثير نسبت هاي مختلف نانو سيلور با محلول هاي ضد عفوني كننده بر ميزان باكتري هاي شايع دهاني
  محمد نياكان، فريد عباسي، رويا حامدي، الهام علي اصغر، فرهود نجفي، مصطفي فاطمي
 5. بررسي مقايسه‌اي ميزان كلسيم، فسفر، پروتئين و آنتي‌اكسيدان تام بزاق درطي دوران بارداري
  صفورا سيفي، مهدي پور امير، مهتاب زينال زاده
 6. مقايسه تاثير سه روش قالبگيري برميزان تغييرات ابعادي داي -مطالعه ازمايشگاهي
  مهران نوربخش، هاوش غارتي، شهاب هاشم زاده، مريم محمدي، صبا خانچي
 7. بررسي تاثير فيشورسيلانت انجام شده در برنامه جامعه نگر در پيشگيري از پوسيدگي سطح جونده دندان هاي مولر اول دائمي
  نرجس اميري تهراني زاده، محمود هاشمي تبار، زينب مهدي نژاد
 8. بررسي راديو گرافيك موقعيت وشكل سوراخ چانه اي در جمعيت انتخاب شده ايراني
  Mahdi Niknami, Farzad Esmaeeli, Asghar Nazer, morteza ghoogazadeh