مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مراقبت هاي نوين، فصلنامه علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند « دوره 8، شماره 1

 1. تأثير آموزش تفكّر انتقادي بر فرايند مراقبتي بيماران در دانشجويان پرستاري
  رقيه اسمعيلي، احمد ايزدي، مهرداد اسماعيلي، كورش اميدي
 2. تأثير شستشوي واژينال با محلول بتادين قبل از سزارين بر بروزآندومتريت
  نيره قميان، ليلي حفيظي، مينا سقايان
 3. مدّت كاركرد و عوارض فيستول‌هاي شرياني- وريدي در بيماران تحت درمان همودياليز
  معصومه كنعاني خيسي، فرزانه حسن‌زاده، طيبه ريحاني
 4. تأثير مصرف آنتي‌بيوتيك، كورتيكو استروئيد و توكوليتيك در بيماران با پارگي زودرس كيسه آب در هفته 28 تا 34 بارداري بر پيامدهاي نوزادي
  محبوبه زنگويي، غلامرضا شريف‌زاده، اقدس كريمي، هدي قيطاسي
 5. ميزان پيروي والدين كودكان معلول از برنامه‌هاي توانبخشي مراكز سرپايي توانبخشي شهر بيرجند (سال 1388)
  سمانه علي‌آبادي، نيكتا حاتمي‌زاده، روشنك وامقي، انوشيروان كاظم‌نژاد
 6. عوارض جانبي IUD در زنان مراجعه‌كننده به درمانگاه‌هاي زنان شهر بيرجند (در سال‌هاي 1381 تا 1386)
  نرگس ناصح، مرضيه ترشيزي، عاطفه بهجتي، ميترا مودي
 7. ديدگاه پرستاران در مورد استفاده از مرفين به منظور تسكين درد بيماران
  طيبه پورغزنين، حكيمه سابقي، طيبه ريحاني
 8. تنيدگي شغلي و شيوه‌هاي سازگاري در پرستاران شاغل در بخش روان بيمارستان رازي تبريز
  معصومه اكبربگلو، ليلا ولي‌زاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *