مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » نشريه طب جانباز « دوره 3، شماره 12

 1. بررسي و مقايسه رخداد تشنج و عوامل مؤثر بر آن ميان جانبازان و ساير بيماران مبتلا به صرع با استفاده از مدل رگرسيون لجستيك
  سقراط فقيه زاده، مهسا سعادتي، سهراب هاشمي فشاركي، مرضيه قراخاني
 2. بررسي سطح اينترلوكين 19 در سرم جانبازان شيميايي با مشكلات ريوي
  طوبي غضنفري، معصومه سجادي، الهه كاوندي، رويا يارايي، شهريار پورفرزام، عباس رضايي، زرين شريف نيا، محمد رضا سروش
 3. تأثير كفي با گوه خارجي با و بدون ساب تالار استرپ بر مؤلفه عمودي نيروي عكس العمل زمين در استئوآرتريت بخش داخلي زانو
  الهام اسفندياري، مجتبي كامياب، حميدرضا يزدي، نسيم فروغي، فاطمه نواب مطلق
 4. بررسي ارتباط ديادوكوكاينزيس دهاني و شدت بيماري در افراد مبتلا به بيماري پاركينسون فارسي زبان
  فاطمه مجدي نسب، ناهيد جليله وند، غلامعلي شهيدي، نگين مرادي، سيامك كارخيران، مسعود صالحي
 5. بررسي تاثير روش هاي مختلف ساخت AFO با استفاده از توزيع فشار در افراد بزرگسال سالم
  وحيده مرادي، مجتبي كامياب، مينا آروين، غلامرضا امينيان
 6. بررسي بيان ژن NF-kB در سلولهاي خون محيطي مصدومين شيميائي سردشت، 20 سال پس از مواجهه با گاز خردل
  فرزاد پرويزپور، طوبي غضنفري، حسن سليمي، سقراط فقيه زاده، رويا يارائي، زرين شريف نيا، محمد رضا سروش، محمد مهدي نقي زاده
 7. بررسي رابطه حمايت اجتماعي، تاب‌آوري و سلامت رواني دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه‌هاي شهر ايلام
  سارا آزادي، حسين آزاد
 8. بررسي پيامد بارداري همسران جانبازان اعصاب و روان استان مازندران 1389
  اختر حافظيان