مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » طب سنتي اسلام و ايران « دوره 2، شماره 1

 1. ادويه جديده» در آثار دارويي عقيلي خراساني
  محمد مهدي احمديان عطاري، محمود مصدق
 2. از قِنَّب تا كانابيس: اميدها براي درمان بيماري مولتيپل اسكلروزيس جان تازه‌اي مي‌گيرند
  عليرضا قنادي، مسعود صادقي
 3. كتاب طب قديم و احراز هويّت نويسنده‌ي آن
  ابوالقاسم سلطاني
 4. جمع آوري و بررسي مصارف سنّتي منتخبي از گياهان شهرستان كاشان
  سيد ابراهيم سجادي، حسين بتولي، علي قنبري
 5. نگاهي بر كاربرد و ميزان استفاده از طب مكمل و جايگزين در ساير كشورها بر اساس آخرين مطالعات آماري
  محمدرضا شمس اردكاني، شيرين اردشير روحاني فرد، حامد عابدتاشب
 6. ارزش و اهميّت استفاده از مراجع و منابع ديني در درمان بيماري‌ها
  فريبرز معطر، شهلا خيرانديش
 7. اقحوان
  ‌غلامرضا امين*، محبوبه‌ خاتم‌ساز، مهناز خانوي*، بهزاد ذوالفقاري*، روجا رحيمي، ابوالقاسم‌ سلطاني، محمدرضا شمس‌اردكاني، ميثم شيرزاد، اميد صادقپور، اميرمهدي‌ طالب‌، عليرضا قنادي، مهرداد كريمي، منصور كشاورز، عبدالعلي‌ محقق‌‌زاده‌،محمود مصدق، فريبرز معطّر، محمد باقر مينايي