مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه روان شناسي باليني- دانشگاه سمنان « دوره 3، شماره 12

 1. تأثير روان درمانگري پويشي كوتاه مدت مبتني بر هسته تعارضي موضوع ارتباطي در بهبود نشانه‌هاي گوارشي و شيوه‌هاي مقابله با تعارض بيماران سوء هاضمه كنشي
  محبوبه فرامرزي، پرويز آزادفلاح، هوارد اي بوك، كاظم رسول‌زاده‌طباطبايي، جواد شكري‌شيرواني
 2. تأثير بازي درمانگري كودك محور بر كاهش نشانه‌هاي رفتاري كودكان با اختلال نارسايي توجه/ فزون كنشي
  كامران گنجي، رزيتا ذبيحي، روشنك خدابخش، آديس كراسكيان
 3. اثر افشاي نوشتاري بر شدت علائم وسواسي و افسردگي مبتلايان به اختلال وسواس- اجبار
  حسين زارع، فرهاد شقاقي، مجتبي دلير
 4. مقايسه كنش‌هاي اجرايي در كودكان با و بدون ناتواني يادگيري املا: عملكرد در آزمون عصب- روان‌شناختي نپسي
  سارا آقابابايي، مختار ملك‌پور، احمد عابدي
 5. اثربخشي درمان مبتني بر دلبستگي بر علائم نافرماني مقابله‌اي در دختران داراي مشكلات دلبستگي
  مرضيه جهان‌بخش، محمدحسين بهادري، شعله اميري، آذر جمشيدي
 6. بررسي ميزان اضطراب جدايي كودكان و اثربخشي بازي درماني با رويكرد رفتاري- شناختي بر كاهش آن
  محمدسعيد عبدخدائي، آفرين صادقي‌اردوبادي
 7. مقايسه باورهاي فراشناختي و تحمل ابهام در افراد معتاد، سيگاري و عادي
  محسن احمدي‌طهورسلطاني، محمود نجفي
 8. اثربخشي مدل پيشگيري از بازگشت بر پايه ذهن‌آگاهي در پيشگيري از بازگشت و انگيزش در افراد وابسته به مواد افيوني
  علي كلدوي، احمد برجعلي، محمدرضا فلسفي‌نژاد، فرامرز سهرابي
 9. نمايه مقاله‌هاي شماره‌هاي 5 تا 12 مجله روان‌شناسي باليني دانشگاه سمنان
  رحمان معرفت، سهيلا گنج‌خانلو

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *