مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پرستاري ايران « دوره 24، شماره 71

 1. وضعيت تغذيه با شير مادر و برخي از عوامل مرتبط با آن در استان گلستان
  غلامرضا وقاري، رضا رحمتي
 2. مجموعه حداقل داده‌هاي پرستاري : يك نياز ضروري براي نظام‌‌ مراقبت بهداشتي درماني در ايران
  فروغ رفيعي ، مريم احمدي ، آغا فاطمه حسيني و مهدي حبيبي‌كولايي
 3. بررسي ديدگاه پرستاران در رابطه با تبعيض در مراقبت و درمان بيماران مبتلا به ايدز
  شراره ضيغمي محمدي، اسماعيل زينعلي، حبيب الله اسماعيلي، عليرضا نيكبخت نصرآبادي
 4. بررسي علل قطع تغذيه انحصاري با شير مادر در مادران نخست زا
  ليلي رحمت نژاد و فريده باستاني
 5. رضايت جنسي و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست‌حامله
  زهرا احمدي، الهام ملايي يارندي، اقدس ملكزادگان، آغا فاطمه حسيني
 6. بررسي باورهاي بهداشتي زنان شاغل در مراكز بهداشتي درماني شهر تبريز نسبت به انجام ماموگرافي و معاينات كلينيكي پستان
  ليلا مختاري، مهين برادران رضايي، اصغر محمد پور اصل، سيد محسن موسوي
 7. تأثير بازانديشي در آموزش باليني: ديدگاه دانشجويان پرستاري
  زهرا عابديني، عصمت جعفربگلو، مرضيه رئيسي، تهمينه دادخواه تهراني
 8. ارتباط طول مدت شيردهي با وزن گيري كودك تا پايان 24 ماهگي
  ليلا الله قلي ، اعظم رحماني ، افتخارالسادات حاجي كاظمي، آغا فاطمه حسيني