مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي اصفهان « دوره 29، شماره 158

 1. مقايسه‌ي اثر موضعي محلول نانوسيلور با غلظت‌هاي مختلف بر ضايعات ناشي از ليشمانيا ماژور (MRHO/IR/75/ER) در مدل حيواني Balb/c
  محمد علي نيلفروش زاده، ليلا شيراني بيدآبادي، رضا جعفري، آزاده ذوالفقاري باغبادراني، مهدي قهرمان تبريزي، شهرام مرادي، نيلوفر شارقي، حميد عبدلي
 2. ارزيابي حساسيت گونه‌هاي كانديدا آلبيكنس جدا شده از برفك دهاني مبتلايان به ايدز نسبت به داروي فلوكونازول با استفاده از دو روش مايكرودايلوشن
  مجتبي تقي‌زاده ارمكي، احسان فرح‌بخش، محمد حسين يادگاري، معصومه رجبي بذل، فرزاد كتيرايي
 3. توزيع فراواني سندرم فرسودگي و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بيمارستان الزهراي (س) اصفهان
  اميد احمدي، رضا عزيزخاني، منعم بصراوي
 4. مطالعه‌ي اثر Brain heart infusion broth به عنوان مكمل رشد بر روي انگل ليشمانيا ماژور
  سپيده طلوعي، سيد جواد ‌هاشمي‌نيا، افسانه كاووسي، فرشته آل صاحب فصول، منيژه نريماني، سيد حسين حجازي
 5. معرفي و بررسي ويژگي‌هاي روان‌سنجي مقياس ارزيابي شناختي مونترآل در بيماران مبتلا به پاركينسون
  گليتا امساكي، حسين مولوي، احمد چيت‌ساز، مهسا موحد ابطحي، كريم عسگري