مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي اصفهان « دوره 29، شماره 159

 1. روش شناسايي و تعيين درصد لنفوسيت‌هاي TH17 در خون محيطي به روش فلوسايتومتري
  نسرين سرشكي
 2. اثر اريتروپويتين بر يادگيري و حافظه در رات‌هاي آلزايمري شده پس از تزريق استرپتوزوتوسين به داخل بطن‌هاي طرفي مغز
  پرهام رئيسي، زهره عرب پور، مولود شبرنگ، بهمن رشيدي، حجت‌اله علايي، محمدرضا شريفي، محمود سلامي، غلامعلي حميدي
 3. مقايسه‌ي تأثيرات كينزيوتيپ و تمرين قدرتي بر درد زانو و قدرت عضله‌ي چهارسر راني افراد مبتلا به سندرم درد كشككي- ‌راني
  سيد مصطفي موسوي، خليل خيام‌باشي، شهرام لنجان نژاديان، هادي مرادي
 4. بررسي سايتوكاين‌هاي IL-4، IFN-? و IL-17 در بافت تومور، بافت سالم و سرم مبتلايان به تومور پستان
  عليرضا عندليب، كامران مقدس، فرخنده شريفي، نفيسه اسمعيل، سيد جواد‌ هاشمي‌نيا، محمد مؤذني
 5. بررسي سطح سرمي عوامل بيوشيميايي متابوليسم آهن و نسبت تري‌گليسريد به كلسترول HDL در بيماري شريان كرونري
  طيبه ظهرابي، احمد موحديان، زمزم پاك نهاد، سيد محمد ‌ هاشمي جزي، محمد رضا مراثي