مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران « دوره 9، شماره 3

 1. مقايسه فرايند التيام جراحت تجربي تاندون آشيل در موشهاي سالم و ديابتي شده به وسيله استرپتوزوتوسين به روش ارزيابي بيومكانيكي
  محمد جواد فريدوني، محمد بيات، رضا ماستري فراهاني، علي باسي، رحمت اله ذوالفقاري، اقدس بيات، روح اله گازر، فاطمه السادات رضايي
 2. بررسي عددي انتقال توده ادرار در ميزناي با استفاده از مدل رياضي مبتني بر داده هاي مورفومتريك كلينيكي در حين سازوكار دودي شكل
  بهمن وحيدي، ناصر فتورائي، حسن نيرومند
 3. تدوين عملياتي برنامه بيمارستاني بحران
  حجت درخشانفر، رضا شياري، افشين اميني، حميد كريمان، محمد كلانتري ميبدي، علي شهرامي
 4. ابعاد سنجي كاركنان رزمي به منظور جلوگيري از اختلالات اسكلتي – عضلاني ناشي از طراحي نامناسب تجهيزات نظامي
  حسين شكوهي، محمدرضا خوشرو
 5. بررسي ارزش گرافي رخ قفسه صدري در تشخيص بيماريهاي مادرزادي و دريچهاي اكتسابي قلب
  حميد حمادي، عاليه ناصري احمد آبادي، مرتضي صانعي طاهري، شيرين بيرنگ
 6. بررسي مقدماتي وجود باقيمانده هورمون هاي فنيل بوتازون، دگزامتازون و استراديول درشيرهاي پاستوريزه توزيع شده در شهر تهران به عنوان يك خطر بالقوه براي شهروندان
  حميدرضا فلاحت پيشه، آراسب دباغ مقدم، لادن طيبي، مسعود محموديان، حسام الدين اكبرين، شيرين راستگو
 7. تاثير دوزهاي مختلف كلوفيبرات در ايكتر نوزادي
  فاطمه اقباليان، نازنين اعلم قمي طباطبايي، عليرضا منصف
 8. تأثير درمان شناختي ـ رفتاري گروهي بر بهبود علايم چندوجهي درد در بيماران مبتلا به كمردرد مزمن؛ پي گيري چهارماهه
  اسحق رحيميان بوگر
 9. هپاتيت E در ايران و خطر بيوتروريسم
  محمدرضا ناظر، محمد درويشي، عليرضا داداشي
 10. دفاع بيولوژيك در برابر حملات بيوتروريسمي آبله
  سيد جواد حسيني شكوه، احمد نريماني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *