مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي « دوره 11، شماره 7

 1. عوامل استرس‌زاي آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان پرستاري، مامايي و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي كردستان
  گلرخ مريدي، سينا وليئي، شهناز خالدي، محمد فتحي، مجيد شفيعيان، فردين غريبي
 2. شكاف در كيفيت خدمات آموزشي: فاصله وضع موجود با وضع مطلوب از ديدگاه دانشجويان دندانپزشكي
  مسعود بحريني، شهلا مومني دانايي، شهره شهامت، عليرضا خاتوني، سحر قدسي، سيد محسن هاشمي
 3. قرارداد يادگيري: رويكردي آموزشي در پرستاري
  محبوبه سجادي هزاوه، ليلي بريم نژاد
 4. آگاهي و استفاده از پزشكي مبتني بر شواهد در پزشكان متخصص باليني و عمومي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
  اتوشه روحاني، وحيد اكبري، كريم مراديان
 5. ديدگاه مربيان و دانشجويان پرستاري در مورد ويژگي‌هاي مربي باليني اثربخش
  مهدي حيدرزاده، احمد ايزدي، آزاد رحماني، وحيد زمان‌زاده
 6. آموزش باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان پرستاري: يك مطالعه كيفي
  معصومه همتي مسلك پاك، حميده خليل زاده
 7. كاربرد آموزش باليني بر مبناي فرايند پرستاري و بحث گروهي در دانشجويان پرستاري
  محسن اديب حاج باقري، ندا ميرباقر، سعيده حيدري
 8. چالش‌هاي ارزشيابي باليني دانشجويان پرستاري از ديدگاه آنان: يك مطالعه كيفي
  شراره خسروي، مهرنوش پازارگادي، طاهره اشك تراب
 9. موانع درون دانشگاهي مؤثر بر فعاليت‌هاي تحقيقاتي از ديدگاه اعضاي هيأت‌‌علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال 1387
  زهرا كريميان، زهرا صباغيان، بهرام صالح صدق پور، فرهاد لطفي
 10. تأثير روش آموزشي «توضيح- نمايش- مشاهده- عمل»Tell-Demonstration-Observation-Action بر كيفيت يادگيري دانشجويان دندانپزشكي
  علي باقريان، مصطفي صادقي
 11. موانع تغيير برنامه‌هاي درسي دانشگاهي از ديدگاه اعضاي هيأت‌علمي دانشگاه شهيد بهشتي و علوم پزشكي شهيد بهشتي
  كورش فتحي واجارگاه، محمد جمالي تازه كند، حامد زماني‌منش، عليرضا يوزباشي
 12. مقايسه گرايش به تفكر انتقادي در سال‌هاي مختلف تحصيلي و ارتباط آن با اضطراب در دانشجويان پرستاري
  معصومه برخورداري
 13. مقايسه دو روش آموزش ايفاي نقش و بحث گروهي بر عملكرد كارورزان دانشگاه علوم پزشكي جهرم در زمينه انتقال خبر بد
  سيد اسماعيل مناقب، نجمه السادات مصلي نژاد
 14. ميزان بهره‌مندي فراگيران از محتواي برنامه‌هاي گزارش صبحگاهي و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشكي تهران
  سيدمنصور رضوي، سهيلا شهباز قزويني، سهيلا دبيران
 15. كاربرد و مقايسه الگوي اعتقاد بهداشتي و تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده در پيشگويي عوامل مرتبط با استفاده از كمربند ايمني در رانندگان شهر سبزوار
  علي مهري، زينب صديقي صومعه كوچك
 16. مقايسه برنامه آموزش پزشكي عمومي در ايران با چند دانشكده پزشكي معتبر از كشورهاي منتخب جهان
  رضا غفاري، ابوالقاسم اميني، شهرام يزداني، مهستي عليزاده، فريبا سالك رنجبرزاده، سوسن حسنزاده سلماسي
 17. نظر دانشجويان باليني دندانپزشكي در مورد عوامل مؤثر بركيفيت سخنراني در كلاس‌هاي نظري
  عباس منزوي، ليلا صديق پور، سجاد جعفري، نرگس صالح، محمد جواد خرازي فرد
 18. معرفي موتور توليد كتاب الكترونيكي چندرسانه‌اي تعاملي استاندارد جهت استفاده در فرايند يادگيري الكترونيكي
  حسين كي نژاد، ميترا دانشمند

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *