مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش) « دوره 4، شماره 14

 1. بررسي تاثير قرص نيتروگليسيرين بر پارامترهاي هموديناميك و علائم بيماران قلبي در مقايسه با دارونما و پرل نيتروگليسيرين
  ولي اله خدير شربياني، مجيد ملكي
 2. تعيين ميزان شيوع ناهنجاري مادرزادي آشكار در نوزادان متولد شده در بيمارستان هاي طالقاني و قدس شهر اراك، طي بهار 1379
  شراره خسروي
 3. بررسي ارتباط برخي از فاكتورهاي دوران بارداري، بدو تولد و پس از آن با اختلال شب ادراري كودكان 12-7 ساله دبستاني مناطق آموزشي 9، 10 و 17 شهر تهران
  جميله دانش نيا
 4. ارزيابي ميزان تاثير واكسن BCG تلقيح شده در بدو تولد با اندازه گيري اسكار BCG ايجاد شده و انجام تست توبركولين سه ماه بعد از واكسيناسيون در بيمارستان طالقاني شهر اراك
  صديقه رفيعي طباطبايي، حسن محبتي
 5. بررسي ميزان شيوع كاتاراكت در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر اراك
  جمال فلاحتي، حميدرضا نيك بين، محسن ابراهيمي، ميترا فروتن
 6. مقايسه فراواني و شدت افسردگي در بيماران ديابتي مصرف كننده قرص و انسولين تحت پوشش مركز ديابت كاشان، 1377
  محمدحسن محمدي، پروين قلع ريز، سعيد پهلوان زاده، غلامعباس موسوي، معصومه حمزه اي
 7. بررسي فراواني كريپتوسپوريديوم در نمونه هاي مدفوع كودكان زير 5 سال مراجعه كننده به آزمايشگاه و بستري در بيمارستان اميركبير اراك
  مهدي مسيبي، زهرا اسلامي راد
 8. بررسي موارد سپتي سمي نوزادي در بخش نوزادان بيمارستان هاي اميركبير و طالقاني شهر اراك در سال 1378
  مژگان هاشميه، غلامعلي فتاحي بيات