مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان « دوره 4، شماره 14

 1. بررسي تاثير قاليبافي بر بروز نزديك بيني در بين قاليبافان زن شهر سنندج
  حميد درفشي، ناصر رشادمنش، عزت الله رحيمي، كريم جوانمردي
 2. مقايسه بروز رتانسيون ادرار در جراحي ترميم سيستوسل در دو متد مختلف جراحي در بيمارستان هاي حضرت رسول (ص) سنندج و سيناي كامياران در سال 1377
  فريبا فرهادي فر
 3. تعيين نگرش افراد كليدي جامعه (والدين-روحانيون-مربيان پرورشي) نسبت به اهميت آموزش رفتار جنسي به نوجوانان و جوانان و عوامل مرتبط با آن در شهر سنندج سال 1377
  اعظم شاماني، ناصر رشادمنش، طاهر مسعودي
 4. بررسي فرهنگ بهداشتي مردم شهرنشين در استان كردستان در سال 1377
  ناصر رشادمنش، حسين قانعي
 5. بررسي برخي مهارت هاي پرستاري دانشجويان ترم آخر كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كردستان در سال 1377
  محمد زاهد رخزادي، ناصر رشادمنش
 6. بررسي شيوع ديابت و ارتباط آن با فشار خون بالا و چاقي در افراد بالاي ده سال در شهر سنندج در سال 1376
  كامبيز يزدان پناه، محمدصالح محمودي
 7. بررسي نتايج 100 مورد تست ورزش در مردان 40 تا 60 ساله مبتلا به دردهاي غيرمعمول قفسه صدري مراجعه كننده به بيمارستان توحيد سنندج در 6 ماهه دوم سال 1377
  حسام الدين اسدي، فايق يوسفي، نكيسا درويشي
 8. بررسي ارزش تشخيصي تست شكنندگي گلبولي با روش تك لوله اي با چشم غير مسلح در مرحله اول غربالگري بيماران بتاتالاسمي مينور در مراجعين به مركز تحقيقات تالاسمي، دانشگاه علوم پزشكي كردستان، 77-1376
  مصطفي بيات، محمدحسين يوسفي، اميد قادري
 9. گزارش يك مورد Cutis Laxa (Syndrome (Dermatochalasis Generalized Elastolysis
  جعفر حريري
 10. ديورتيكول Zenkers و معرفي يك مورد پيشرفته آن
  نجم الدين مولانايي
 11. آرامش كاربردي: توصيف روش مواجهه و مرور مطالعات كنترل شده
  غلامرضا اسفندياري
 12. كلسترول و بيماري هاي كرونر قلب: غربالگري و درمان
  شهناز خالدي، گلرخ مريدي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *