مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان « دوره 4، شماره 13

 1. بررسي تحليلي جمعيت استان كردستان و پيش بيني وضعيت آن در 50 سال آينده به فاصله هر 5 سال – 1378
  حميد درفشي، احمد قاضي زاده، عزت الله رحيمي
 2. بررسي اپيدميولوژيك مرگ و مير نوزادان و مرده زايي و فاكتورهاي مرتبط با آن در استان كردستان سال 1377
  نادر اسماعيل نسب، ابوالحسن نديم، كوروش هولاكويي، كاظم محمد
 3. بررسي تاثير درماني شير خشت بر زردي نوزادان در بيمارستان حضرت رسول (ص) سنندج، 1377
  كيوان فياض مقدم، ناصر رشادمنش، شهريار كمالي
 4. بررسي سلامت رواني دانش آموزان دبيرستان هاي شهر سنندج و عوامل مرتبط با آن در سال 1376
  فايق يوسفي، محمدحسين يوسفي
 5. بررسي كيفيت خدمات و مراقبت هاي دوران بارداري در نظام شبكه و بخش خصوصي در شهر سنندج در سال 1377
  فريبا سيدالشهدايي، حسين قانعي، پروانه تيموري
 6. بررسي تاثير عيوب انكساري چشم در بروز تصادفات رانندگي در شهر سنندج در سال 1376
  حميد درفشي، ناصر رشادمنش
 7. بررسي ميزان پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته پزشكي در سهميه هاي مختلف پذيرش در دانشگاه علوم پزشكي كردستان ورودي هاي 74-1371
  محسن شهيدي، سعيد قصري، پروانه تيموري
 8. گزارش يك مورد سياه زخم Anthrax
  جعفر حريري
 9. گزارش يك مورد بيماري كمپليكه جهت تشخيص همكاران
  عليرضا دلاوري، عزت الله رحيمي
 10. سندرم پيش از قاعدگي
  غلامرضا اسفندياري
 11. يك داروي جديد براي استئوپروز
  نسرين سرحدي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *