مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز « دوره 35، شماره 50

 1. بررسي عوامل موثر در ايجاد حاملگي هاي ناخواسته در زنان شهر تبريز
  الهه اولاد صاحب مدارك
 2. بررسي شيوع علايم پوستي بيماري هاي هيپوتيروئيدي و هيپرتيروئيدي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه غدد و پوست بيمارستان سينا، تبريز
  شهلا بابائي نژاد، احد رازي، امير بهرامي، حسن غفوري فر، فريده گلفروشان
 3. بررسي ارتباط مشخصات فردي، اجتماعي، سبك زندگي و عوامل تنش زا با سرطان پستان در زنان
  فريده عطار پارسايي، مهري گلچين، ايرج اسودي
 4. بررسي صرع گراندمال و تغييرات الكتروانسفالوگرام در كودكان دبستاني شهر تبريز
  علي پاشاپور، سيدعلي صدرالديني
 5. تاثير پيوندهاي تركيبي استخوان بر درمان ضايعات بين ريشه اي درجه II با استفاده از اصول بازسازي هدايت شده بافتي
  رضا پورعباس
 6. مطالعه ناهنجاري هاي كروموزومي و گروه هاي خوني 50 كودك مبتلا به لوسمي مراجعه كننده به بيمارستان كودكان تبريز، 77-1376
  محمدعلي حسين پور فيضي، عباسعلي حسين پور فيضي، مريم شجاعي، پروين آذرفام
 7. بررسي ميزان شيوع گواتر و كمبود يد در دختران دانش آموز 18-14 ساله شهر شيراز، 1376
  شهناز روانشاد، فروز نادر، اسفنديار ستوده مرام، حبيب اله مصطفوي
 8. بررسي صد مورد عمل جراحي بازبيني شنت مغزي
  غفار شكوهي، سعيد پناهي، اكبر فرزان نيا، بهلول اصغري، محمد اصغري
 9. بررسي تاثير آزبست بر ظرفيت هاي تنفسي و علايم بيماري هاي ريوي در كارگران كارخانجات ايرانيت تهران، سال 1377
  حميدرضا صادقي پور رودسري، شهرام كر، موحد كر
 10. بررسي اثرات درماني مپارتريسين در بيماران مبتلا به هيپرپلازي خوش خيم پروستات در اروميه
  سعيد صمدزاده، فرزين صمصامي، نادر عبدالحسين زاده، فرخ قوام
 11. مقرون به صرفه بودن بيماريابي ديابت قندي با استفاده از فاكتورهاي خطر
  علي كچوئي، غلامحسين صدري، بهروز عطائي، مسعود اميني، فرحناز حريرفروشان، غلامرضا ابراهيمي
 12. بررسي خونريزي داخل مغزي و عوامل موثر در مورتاليته آن در بيماران بخش جراحي مغز بيمارستان امام در تبريز
  علي مشكيني، بهلول اصغري، فيروز صالحپور
 13. اثر مواد غذايي كربوهيدرات دار با گلايسميك اينديكس متفاوت روي كارايي ورزشكاران
  علي نعمتي كركرق، غلامحسين اتحاد، محمد ماذني باويل عليا، سعيد خامنه
 14. ارزيابي نقش گلوكوكورتيكوئيدها در هسته قاعده اي جانبي آميگدال بر ذخيره حافظه در موش سفيد بزرگ آزمايشگاهي
  عباسعلي وفايي، علي رشيدي پور، ناصر احمدي اصل، منير نوبهار
 15. گزارش يك مورد بي نظير از فيستوليزاسيون كيست درموئيد هر دو تخمدان به ديواره شكم
  عليرضا بربند، سيمين تقوي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *