مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان « دوره 6، شماره 13

 1. مقايسه ضابطه پروتئين توتال و اختلاف آلبومين سرم از آلبومين مايع آسيت (گراديان آلبومين سرم-آسيت) بعنوان تشخيص افتراقي مايع آسيت
  مصطفي انصاري، مهرداد حاجيلويي
 2. ارتباط حضور پلاسميد بيماريزا با تست هاي سرولوژيكي در ايزوله هاي Yersinia Enterocolitica جدا شده از انسان
  مصطفي مطلبي، محمدرضا زماني، احمد عندليب
 3. بررسي نتايج كرايوتراپي بر روي ضايعات پوستي در بخش پوست بيمارستان سينا همدان طي سال هاي 76-1374
  اكرم انصار، محمود فرشچيان
 4. سروتايپينگ سالمونلاهاي جدا شده از مراجعه كنندگان به مراكز درماني شهر همدان در سال هاي 76-1372
  رسول يوسفي مشعوف، سيدحميد هاشمي
 5. بررسي تغييرات ظرفيت هاي تنفسي در كارگران سفال سازي و سراميك سازي لاله جين، همدان
  عبدالرحمن بهرامي، حسين محجوب
 6. بررسي تاثير استرپتوكيناز پس از انفاركتوس حاد قلبي در كاهش مرگ و مير داخل بيمارستاني: پيامدهاي باليني و عملكرد بطن چپ
  محسن قراخاني
 7. بررسي فراواني بي دنداني در جمعيت بالاي 35 سال شهرستان همدان، آذر ماه 1376
  پرويز ترك زبان
 8. بررسي مدت استفاده از شير مادر در شيرخواران شهرستان كبودر آهنگ استان همدان در سال 1374
  خسرو ماني كاشاني، محمدحسين عظيميان
 9. گزارش الگوي شجره نامه خانواده اي با دو عضو مبتلا به بيماري ادرار شربت افرايي
  حميد پورجعفري
 10. گزارش دو مورد كانسر متاستاتيك آلت تناسلي با منشا كارسينوماي ترانزيشنال مثانه
  هوشنگ باب الحوائجي