مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان « دوره 7، شماره 22

 1. ارتباطات، توسعه و آموزش
  مهران مرتضوي
 2. تروماي پيش از بلوغ و آسيمتري منديبل در بيماران نيازمند به جراحي ارتوگناتيك و ارتودنسي
  مرتضي اردوبازاري، ناهيد جنابيان
 3. بررسي سفالومتريك تقارن در 22 نمونه با صورت هاي به ظاهر متقارن
  بيژن روشن
 4. يك مورد بريج با يك پايه ايمپلنت IMZ و يك پايه Bonefit
  دي.ژ الدريج، شهرام نامجوي نيك
 5. كاربرد سيلانت ها از ديدگاه اپيدميولوژي پوسيدگي دندان ها
  مهران مرتضوي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *