مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي « دوره 3، شماره 3

 1. راهنماي اولويت بندي پژوهشي و مداخلات بهداشتي در زمينه عوامل خطر بيماري ها
  سحرناز نجات، سيدرضا مجدزاده، رامين حشمت، فرساد نوري زاده، آرش اعتمادي
 2. وزن كيف مدرسه و محتويات آن در ارتباط با وزن بدن دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر همدان
  محمود امدادي، شهره امدادي
 3. عوامل موثر بر مشكلات مرتبط با تندرستي ساكنين منطقه 17 شهر تهران و شناسايي راهكارهاي مناسب در مقابله با آنها
  كتايون جهانگيري، محسن فتاپور، كوروش هلاكويي ناييني، سيدعلي آذين، طاهره سموات، شكوفه نيكفر، الهام شاهقلي
 4. طراحي و پياده سازي آزمايشي دستورالعمل ثبت داده هاي بيماران آسيب ديده در مجتمع حضرت رسول اكرم (ص) تهران
  مازيار مرادي لاكه، اختر جمالي، علي ستايش، حسين سعيدي، ميرمنصور ميرصمدي، رضا حاتم آبادي
 5. ارزيابي نيازهاي اساسي اجراي مديريت كيفيت فراگير در مجتمع آموزشي-درماني حضرت رسول اكرم (ص)، دانشگاه علوم پزشكي ايران
  بهرام دلگشايي، محمدرضا ملكي، رضا دهنويه
 6. فراواني بيماري هاي مزمن شايع و برخي از خصوصيات سالمندي همراه با ناتواني در سالمندان تحت پوشش كميته امداد امام خميني شهر تهران و عوامل موثر بر آن
  پريچهر توتونچي
 7. الگوهاي مناسب نيازسنجي براي سنجش نيازهاي سازماني كاركنان شاغل در شبكه هاي بهداشتي و درماني استان اصفهان
  محمدحسين يارمحمديان، سوسن بهرامي، احمدعلي فروغي ابري
 8. فراواني موارد HBsAg مثبت در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي-درماني شهر اهواز
  راضيه محمد جعفري، نسرين سعادتي، شهلا وزيري اسفرجاني، اشرف سوراني يان چشمه

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *