مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران « دوره 16، شماره 3,4

 1. ارتباط سطح سرمي CRP نيمه اول بارداري با وقوع زايمان زودرس و كم وزني زمان تولد
  بيتا محمدي، ليدا مقدم‌بنائم، محمد اصغري
 2. تأثير بسته آموزشي مبتني بر الگوي فرانظري بر دريافت ويتامين‌ها در دانش‌آموزان دختر مدارس راهنمايي
  سنا عيب پوش، زهرا راهنورد، فاطمه رجبي
 3. تأثير ماساژ بر سطح اضطراب قبل از رويه‌هاي تهاجمي كودكان 11- 7 ساله بستري
  اكرم السادات سادات‌حسيني، ناهيد دهقان‌نيري، عباس مهران، زهرا پوراسماعيل، معصومه عظيم‌نژاد
 4. تأثير انحراف فكر بر شاخص‌هاي فيزيولوژيك و شدت درد ناشي از رگ‌گيري در كودكان 3 تا 6 ساله بستري
  نازيلا وثوقي، مينو ميترا چهرزاد، قاسم ابوطالبي، زهرا عطركار روشن
 5. تأثير آموزش در مورد فعاليت بدني بر آگاهي، نگرش و رفتار رابطان بهداشتي
  رفعت سيد امامي، حسن افتخار اردبيلي، بنفشه گلستان
 6. بررسي خودكارآمدي در زنان مبتلا به ديابت بارداري و عوامل مرتبط با آن
  فريده باستاني، رويا ضرابي
 7. بررسي ميزان شيوع اختلال استرس پس از تروماي زايمان و عوامل مرتبط با آن
  مريم مدرس، سيده طاهره ميرمولايي، فاطمه رحيمي‌كيان، صديقه افراسيابي
 8. مقايسه تأثير دو روش آموزش رايانه‌اي و چهره به چهره بر تبعيت از رژيم غذايي بيماران پس از سكته قلبي
  مينا محمدي، اشرف الملوك معماري، مرضيه شبان، عباس مهران، پروانه ياوري، مجتبي سالاري‌فر
 9. بررسي مقطعي عادات غذايي و رفتارهاي مرتبط با پوكي‌استخوان در معلمان زن
  شيرين لسان، زهره ميرحيدري، گيتي ستوده، فرحناز خواجه نصيري، فريبا كوهداني
 10. بررسي تأثير فشار بر نقطه LI4 بر شدت درد مرحله اول زايمان در زنان نخست‌زا
  معصومه كردي، محبوبه فيروزي، حبيب‌اله اسماعيلي