مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان « دوره 2، شماره 8

 1. بررسي واكنش مادران به استرس كودكان
  سيدمحمود ميرزماني
 2. بررسي ارتباط اشتغال در اطاق عمل و اختلال عملكرد كبدي، سنندج، 1376
  شهرزاد پاك كار تدبيري، محمدحسين يوسفي
 3. شناخت آگاهي، نگرش و عملكرد مردان همسردار شهر سنندج در زمينه تنظيم خانواده و پيشگيري از بارداري و عوامل موثر بر آن در سال 1376
  پروانه تيموري
 4. بررسي تاثير حضور ملاقات كنندگان بر بالين بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه عروق كرونري بر تغييرات شاخص هاي قلبي عروقي در بيمارستان توحيد سنندج طي سال هاي 76-1375
  مارلين اردلان، پروين مناسكي، احمد قاضي زاده
 5. توسعه، فقر و سياست گذاري بهداشتي
  احمد قاضي زاده
 6. بيماري گريوز (Graves)
  محمدرضا اردلان
 7. مقايسه اثر ضد تب ايبوبروفن با استامينوفن
  گلرخ مريدي
 8. گزارش يك مورد بيماري PNH
  كامبيز يزدان پناه
 9. گزارش يك مورد كاهش سطح هوشياري، شش ساعت بعد از اتمام بيهوشي
  ساسان صبوري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *