مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد « دوره 4، شماره 4

 1. معرفي يك روش جديد براي رفع بيرون زدگي سقف واژن (كلپوپكسي ليگامان گرد شكمي) بعد از عمل جراحي هيستركتومي
  آذر دانش
 2. تحليل سوالات جامع آزمون نهايي پرستاري در دانشكده علوم پزشكي شاهرود
  علي دادگري، حسين ابراهيمي، محمدرضا حسني، يدالله مشايخي
 3. تاثير رفتار درماني شناختي بر ميزان افسردگي دانشجويان غير پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
  نسرين فروزنده، معصومه دل آرام، سيدكمال صولتي، فرشته آيين، فاطمه دريس
 4. تعيين حساسيت و ويژگي روش هاي تخمين اندازه قلب در گرافي ساده قفسه صدري با اكوكارديوگرافي
  شاهين شيراني، محمدرضا سميعي نسب، كاوه صميمي، محسن فروزنده
 5. بررسي تاثير آرام سازي و انحراف فكر بر شدت درد و ميزان داروي ضد درد دريافتي طي 24 ساعت اول بعد از عمل گوش و حلق كودكان، بيمارستان تخصصي رسالت، سال 1379
  فرشته آيين
 6. بررسي همه گير شناسي اختلالات رواني در جمعيت بالاي 15 سال شهري و روستايي شهرستان بروجن
  شمسعلي خسروي
 7. ميزان شيوع و عوامل موثر بر گواتر در دانش آموزان مدارس بندرعباس، سال 1379
  لاله سليماني زاده، ليلي صالحي
 8. تاثير سوخت هاي آلي در مصارف خانگي در افزايش شانس ابتلا به برونشيت مزمن در زنان شهركرد در سال 1380
  بابك امرا، محمد گلشن، علي شيريان، فاطمه دريس
 9. تعيين ميزان تاثير هالوتان بر مقدار سرمي آنزيم هاي كبدي كاركنان اتاق هاي عمل بيمارستان هاي شهركرد، 1380
  محمود اخلاقي، رضا خديوي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *