مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد « دوره 4، شماره 1

 1. استفاده از معيارهاي ايزو 9000 در آموزش پزشكي
  اكبر بهداد، مهرداد حسين پور
 2. بررسي تشنج ناشي از تروما به جمجمه در مجروحين جنگي استان چهارمحال و بختياري، سال 1380
  محمود غلامرضا ميرزايي، مسعود لطفي زاده
 3. مقايسه دوز تجويزي و دز جذبي در ميدان هاي درماني فانتوم جامد تنه در بيماري هاي هوچكين و آدنوكارسينوماي رحم
  ژاله بهروز كيا، داريوش شهبازي گهرويي
 4. استفاده از محلول همودياليز با پتاسيم 3 در مقابل 1 ميلي اكي والان در ليتر باعث افزايش كفايت دياليز مي شود
  شهرام طاهري، ناهيد شاهقليان
 5. نقش مهار كالمودولين در بي دردي حاصل از تزريق داخل نخاعي تري فلوپرازين
  سعيد گل بيدي، تقي قفقازي، ولي الله حاج هاشمي، هيروشي موريوچي
 6. فاكتور نكروز دهنده تومور (TNF-α) تاثيري بر سلول كشي ماستوسيت هاي پرورش يافته در مجاورت اينترلوكين-3 ندارد
  هدايت اله شيرزاده
 7. نقش الكترودياگنوزيس و حس چشايي در تشخيص و تعيين پيش آگهي فلج محيطي عصب هفتم (بل)
  جعفر مهوري
 8. بررسي علل ميكروبي و آنتي بيوگرام عفونت هاي ادراري كودكان در استان چهارمحال و بختياري در سال 76-1371
  حبيب اله يدالهي
 9. معرفي يك مورد باكتريمي و مننگوانسفاليت آنتراكس
  رويا حبيبيان
 10. بررسي اثر هيپرترمي بعد از تابش نوترون بر فراواني آسيب هاي كروموزومي در لنفوسيت هاي خون محيطي انسان
  داريوش فاتحي، حسين مزداراني