مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله بهداشت ايران « دوره 16، شماره 1-4

 1. بررسي كارآئي صافي بي هوازي در تصفيه فاضلاب شهري و كشتارگاه ها
  عليرضا مصداقي نيا، اميرحسين محوي
 2. فراواني گروه خوني ABO و Rh در افراد مبتلا به هموفيلي و نيز افراد آنتي HIV مثبت
  داريوش فرهود
 3. يك روش منطقي تر براي نمونه برداري ذرات فيبروژنيك هوا در اپيدميولوژي پنوموكنيوزيس
  منصور غياث الدين، يحيي حمد
 4. بررسي رابطه فشار خون با سروصدا
  داريوش پرويزپور، حسين ملك افضلي
 5. بررسي علل مرگ و مير در نوزادان بر مبناي يافته هاي اتوپسي
  غلامرضا ولي زاده
 6. مطالعات مقايسه اي بر روي ترتيب قرار گرفتن كروموزوم ها در متافاز-C بين كاريوتيپ طبيعي و سه تايي (تري زومي) 21
  اي كورن، گ شوانيتز، ام پ باور، پ مهدي پور، د فرهود
 7. تغييرات فصلي علائم حياتي كارگران نانوائي هاي تهران در رابطه با شرائط جوي محيط كار
  فريده گل بابائي، داريوش پرويزپور، محمود محمودي
 8. بررسي ميزان ايمني نسبت به ويروس هاي فلج اطفال تيپ I و II و III در كودكان 2 ماهه تا 6 ساله منطقه روستائي فشاپويه در رابطه با تاريخچه واكسيناسيون
  ناهيد صبوري، رخشنده ناطق، مصطفي شفيعي، زهره تسليمي، آمنه بي نياز، مهناز رضائي، ايوب علي زاده مجد
 9. مراقبت هاي دوران بارداري در رابطه با سواد و سن و رفتار باروري مادران
  حسن افتخار اردبيلي، پرويز كمالي، زهرا پورانصاري، احمد كماري زاده
 10. بررسي عوامل ايجاد كننده كچلي كشاله ران
  مهين مقدمي، مسعود امامي
 11. بررسي ژنتيكي جمعيت هاي ايران: گروه هاي خوني
  پريوش اميرشاهي، داريوش فرهود، اريك ساندرلند، شهلا توكلي، پروانه دانشمند
 12. مطالعه مقدماتي كنترل لارو و پوپ حشرات در بركه هاي تثبيت
  محمود اسدي
 13. گزارش يك مورد آسپرژيلوماي ريوي
  پريوش كردبچه، مهين مقدمي، محمدرضا زاهد پوراناركي
 14. اختصاصات سويه هاي كرم تريشين جدا شده از شمال و جنوب ايران
  جعفر مسعود، مينا مهدوي
 15. معماي واكنش مثبت كاذب در آزمايش لاتكس آگلوتيناسيون روي لام براي يافتن آنتي ژن كپسول كريپتوكوكوس نئوفورمنس در سرم بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
  فريده زيني، ايرسيد علي مهبد
 16. مقاومت گونه شيگلا در برابر آنتي بيوتيك در ايران
  ج نيكخواه، امير مهرموحد

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *