مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز « دوره 2، شماره 3

 1. رويش با اعمال نيرو (Forced eruption): معرفي موارد
  شريعه فقيهي، مهرداد لطف آذر
 2. اثر القايي بافت همبند مخاط كراتينيزه كام سخت بر روي اپيتليوم مخاط آلوئول پس از انجام Subepithelial connective tissue graft
  منوچهر گشتاسب پور، فرين كياني
 3. تجزيه و تحليل سيستم نيروي Cervical headgear: تحقيقي سه بعدي به كمك روش المان محدود
  الهيار گرامي
 4. بررسي شيوع اوپن بايت قدامي و تغييرات اسكلتي دنداني در دانش آموزان 9 تا 11 ساله دبستان هاي شيراز
  حميدرضا پاكشير، شراره كرام الدين
 5. مزايا و محدوديت هاي استفاده از روكش هاي موقت فلزي (S.S. Crowns)‌ در دندانپزشكي كودكان
  علي نوذري، مريم خوردي مود
 6. معرفي ICD-DA: طبقه بندي بين المللي بيماري هاي دهان و دندان
  محترم نعمت الهي
 7. خلاصه اي از علائم باليني شايع در دندانپزشكي
  الهيار گرامي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *