مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش) « دوره 5، شماره 20

 1. شيوع كمبود گلوكز-شش-فسفات دهيدروژناز در نوزادان زنده متولد شده در بيمارستان هاي شهرستان اراك (81-1380)
  حيدر فراهاني، محمد رفيعي، محمدرضا خزاعي
 2. بررسي تاثير روش بيهوشي بر ميزان خونريزي در اعمال جراحي هيپ در بيمارستان وليعصر اراك
  محمد خليلي، گيتي ايزدي
 3. بررسي رفتارهاي پيشگيري كننده از استئوپروز در مراقبين بهداشتي و نحوه آموزش آنان به زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر اراك در سال 1381
  فرشته نارنجي، سامره عبدلي
 4. بررسي توزيع فراواني بيماري هاي تيروئيد شناسايي شده در بيماران مبتلا به گواتر طرح ويزيت سلامت استان مركزي در سال 80-1379
  علي فاني
 5. ارتباط هليكوباكترپيلوري با ميزان هموگلوبين و MCV و فريتين سرم در بيماران كم خون مراجعه كننده به كلينيك فوق تخصصي خون و انكولوژي از اول آبان 1380 الي پايان دي 1381 در شهر اراك
  كامران مشفقي، محمد رفيعي
 6. تعيين عوامل موثر بر بقا در بيماران مبتلا به تومور ويلمز
  خديجه ارجمندي رفسنجاني، علي چهرئي، مجيد چاليان، شايان شجاعي، علي فهيمي، پدرام گلناري
 7. بررسي تاثير كتامين خوراكي به عنوان پيش داروي بيهوشي بر كاهش اضطراب ناشي از جدايي از والدين در كودكان 7-2 ساله به خاطر عمل جراحي انتخابي
  اكبر رستمي نژاد، زهره كريمي
 8. بررسي عوارض آي-يو-دي هاي مولتي لود 375 و T380A در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي-درماني دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در سال 1381
  بهجت افكاري، منصور رضايي، شيرين ايرانفر، پروين عباسي، كتايون اسماعيلي، سوسن حيدرپور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *