مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان « دوره 6، شماره 21

 1. فراواني حاملين بيني استافيلوكوك طلائي در كاركنان باليني بيمارستان بعثت سنندج و مقاومت سويه هاي جدا شده از آن ها به آنتي بيوتيك ها
  منوچهر رشيديان، آرزو طاهرپور، سينا گودرزي
 2. بررسي باكتريولوژيك اسهال حاد كودكان زير ده سال و سروتايپينگ سويه هاي جدا شده
  رسول يوسفي مشعوف، غلامحسين صدري، محمد فلاح
 3. بررسي تعيين اعتبار نوار تست ادراري در تشخيص عفونت هاي ادراري در كودكان
  فاطمه اقباليان، عليرضا منصف
 4. بررسي علل افزايش فشار خون در كودكان بستري شده در بيمارستان شهدا تجريش
  حسين داهيفر
 5. مسموميت هاي عمدي و اتفاقي و رابطه آن با برخي ويژگي هاي فردي مسمومين
  غلامرضا خيرآبادي
 6. بررسي ميزان فرسودگي شغلي كادر پرستاري شاغل در بيمارستان هاي سنندج در سال 1380
  غلامرضا اسفندياري
 7. تعيين فون و ميزان انتشار آنوفل هاي استان كردستان در سال 1380
  احمد وهابي
 8. بررسي مقايسه اي تاثير دو محلول آب مقطر هپارينه و نرمال سالين در پيشگيري از انسداد كانولاهاي وريدي بيماران بستري در بخش هاي CCU و داخلي قلب
  محمد زاهد رخزادي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *