مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » افق دانش، مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد « دوره 8، شماره 2

 1. بررسي شيوع آلودگي به انتروبيوس ورميكولاريس (كرمك) در مهدهاي كودك و آمادگي هاي شهر گناباد با توجه به مشخصات دموگرافيك آنها در سال 1380
  محمدجواد فاني، محمدحسن مينوئيان، محمد مطلبي
 2. بررسي شيوع، مرگ و مير و عوارض نوزادان LBW و نارس در سال هاي 1379 و 1380 در شهر گناباد
  محمد قهرماني، محمدرضا منصوريان
 3. بررسي شيوع هيپوكالمي در پاسخ به استرس جراحي قبل از اينداكشن بيهوشي
  بهزاد اسلامي، سيدحسين ناظمي
 4. هيپنوتيزم قسمت III: تست هاي تلقين پذيري و روش هاي ايجاد يا القا حالت ترانس
  هادي سالاري، سيد عليرضا سجادي
 5. چگونگي دريافت خدمات پزشكي توسط افراد جامعه و عوامل موثر بر آن در شهرستان گناباد، سال 1380
  علي محمدپور، محمد مطلبي، عبدالجواد خواجوي، جواد باذلي
 6. شيوع ميوزيت اسيفيانت در جراحي تاخيري شكستگي هاي سوپرا كنديلار بازو در اطفال
  ابراهيم قيم حسنخاني، هادي رضواني
 7. بررسي ميزان IgE توتال سرم در بيماران مبتلا به درماتيت آتوپيك در كودكان بين 2 ماه تا 5 سال
  احمد هاشم زاده
 8. بررسي ميزان رضايتمندي مراجعين و انتظارات آنان از كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني پزشكي شهرستان گناباد در سال 1381
  عليرضا عطاردي، فريبا عسگري، محمدجواد فاني
 9. بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان ورودي سال تحصيلي 80-1379 دانشكده علوم پزشكي گناباد
  جهانشير توكلي زاده، محمد قهرماني، حميد چمنزاري
 10. نيازهاي آموزشي مادران در مورد اسهال حاد و كاربرد ORS در منزل در كودكان زير 5 سال شهر گناباد
  هدايت الله شمس، محمد مطلبي، مهدي مشكي
 11. غير فعال سازي ميكروارگانيسم ها در غذاهاي مايع با استفاده از ميدان الكتريكي
  مجتبي صغيرزاده، مهدي غياثي زاده
 12. بررسي تاثير يك مداخله آموزشي بر ميزان آگاهي و عملكرد دانشجويان دختر در زمينه انجام تكنيك خودآزمايي پستان
  فاطمه هاديزاده طلاساز، رباب لطيف نژاد، نازنين شماعيان رضوي
 13. بررسي تاثير وقوع بارداري هاي ناخواسته بر چگونگي دريافت مراقبت هاي دوران بارداري
  نرجس بحري بيناباج، نسرين بحري بيناباج
 14. بررسي شاخص هاي تكاملي كودكان يك ساله شهرستان گناباد و مقايسه آن با معيارهاي استاندارد
  محمد قهرماني، جهانشير توكلي زاده، حميد چمنزاري
 15. مقايسه افسردگي در حاملگي هاي خواسته و ناخواسته
  لاله حسيني شهيدي، مريم مقيميان، جهانشير توكلي زاده
 16. بررسي علل طلاق در شهر گناباد، سال 1381
  طيبه ريحاني، محمود عجم