مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي تهران « دوره 59، شماره 4

 1. راه اندازي و استاندارد كردن روش ELISA در تشخيص عفونت هليكوباكترپيلوري
  عبدالفتاح صراف نژاد، الهه هوده اي، فريده سياوشي، صادق مسرت، زهره جدلي، طاهره شهرستاني
 2. بررسي علل خارش ژنراليزه بدون ضايعه اوليه پوستي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه هاي پوست بيمارستان رازي از فروردين 1377 تا آذر 1378
  مريم اخياني، مريم دانش پژوه، پروين جمهري
 3. صحت تشخيصي مقاطع بافتي منجمد (Frozen section) در تومورهاي دستگاه ژنيتال زنان
  فريبا يارندي، زهرا افتخار، نرگس ايزدي، مهرنوش بيك
 4. بررسي رابطه گلبول هاي قرمز هسته دار خون بند ناف نوزاد ترم با مايع آمنيوتيك آغشته به مكونيوم
  لاله اسلاميان، مژگان جهانفر
 5. بررسي اهميت باليني تظاهر آنتي ژن CD7 بر روي سلول هاي جوان (ميلوبلاست ها) در بيماران مبتلا به لوسمي حاد ميلوئيدي
  غلامرضا توگه، مسعود صدرالديني، منوچهر كيهاني، رمضانعلي شريفيان، سيدرضا صفايي
 6. بررسي اپيدميولوژيك، باليني، تشخيصي و درماني 505 بيمار مبتلا به بروسلوزيس
  محبوبه حاجي عبدالباقي، مهرناز رسولي نژاد، محمدرضا يعقوب زاده، بهرام لوطي شاهرخ
 7. مقايسه ميزان بروز دليريوم در بيماران تحت درمان با الكتروشوك+ليتيوم و بيماران تحت درمان الكتروشوك به تنهايي
  مجيد صادقي، بهروز قلي زاده
 8. آنژيوژنز تومور در كانسرهاي كولوركتال و ارتباط آن با گسترش و تهاجم تومور
  پروانه جوادي، هايده حائري
 9. بررسي مورد شاهدي عوامل خطر كانسر اپيتليالي تخمدان
  فاطمه قائم مقامي نوري، ميترا مدرس گيلاني، نسرين صادقي فرد
 10. بررسي ارتباط ميزان BhCG سرمي ميانه بارداري با بروز پره اكلامپسي
  نسرين مقدمي تبريزي، نرگس ايزدي مود، مامك طهماسبي
 11. بررسي ارزش تشخيص نمونه برداري سوزني ضايعات پستان با كمك روش هاي تصويربرداري
  معصومه گيتي، ندا نبي زاده، مارينا تومانيان
 12. مورد سندرم Ellis-Van Creveld از بخش ارتوپدي بيمارستان امام خميني (ره)
  تقي بغدادي، نادر طوسي
 13. مقايسه اثر استفاده از ماسك حنجره (Laryngeal mask airway) و لوله كافدار حلقي (Cuffed pharyngeal tube) در بروز گلودرد پس از بيهوشي عمومي در بزرگسالان
  ولي الله حسني، سيدحسين اردهالي
 14. بررسي ويژگي هاي باليني و همه گير شناختي بيماري كوليت اولسروز در مراجعان بيمارستان امام خميني تهران
  ناصر ابراهيمي درياني، حميدرضا محمدي، مينو آيرملو
 15. بررسي تداخلات داروئي نسخ بخش هاي داخلي و جراحي بيمارستان آيت الله كاشاني شهركرد، 1376
  محمود رفيعيان
 16. پراكندگي تراتوما در كودكان در بيمارستان هاي اميركبير و بهرامي در سال هاي 1361 تا 1378
  هوشنگ پورنگ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *