مقالات بر حسب مجله

 • بررسي سطح ادراري قند ال-فوكوز در بيماران مبتلا به سرطان هاي دستگاه گوارش و ژنيكولوژيك
  محمد انصاري، ابراهيم جوادي، محسن وثوقي، وحيد نيك اقبال
 • جدا سازي HDL2 و HDL3 و مقايسه غلظت كلسترول آنها بين گروه شاهد و مبتلايان به آترواسكلروز
  محمود دوستي
 • بررسي بقاياي سموم آلي كلره در 40 نمونه از شير مادران تهران 1373 (روش گاز كروماتوگرافي)
  مهشيد افشار، اقبال طاهري، دارا الستي
 • بررسي و تحقيق ميزان تغييرات زاويه گردن با تنه استخوان ران در آمپوتاسيون هاي بالاي زانو
  محمدعلي نراقي، عظيم هدايت پور
 • باكتري هاي انتروپاتوژن در نمونه مدفوع بيماران مبتلا به اسهال
  محمدحسن سالاري
 • نقش كلوستريديوم بوتولينوم در ايجاد مسموميت هاي غذائي در ايران
  شهاب مدرس
 • جدا سازي باسيلوس سرئوس از زخم ها و سوختگي ها و بررسي سويه هاي توكسين زا و اثرات سيتوپاتيك
  قربان بهزاديان نژاد، پروين جمشيدي، محمدحسن روشنايي
 • هورمون تراپي در درمان آدنوكارسينوماي پيشرفته پروستات مقايسه نتايج درماني اختگي (جراحي يا مديكال) و بلوك كامل آندروژن ها
  پرويز جبل عاملي، محسن آيتي افين، ابوحسين اخوان تفتي
 • بررسي ميزان شيوع كم خوني فقر آهن در دختران دانش آموز دبيرستان شهر زاهدان
  مهدي صائب، منصور كرجي باني، معصومه غفارپور، جواد ساجديان فرد، ناصر ولايي، مسعود كيمياگر
 • بررسي تحقيقي بر روي ديابت در بيماران با انفاركتوس ميوكارد در بيمارستان هاي دانشكده پزشكي تهران
  سينا مرادمند
 • ميزان MRI غيرطبيعي در نوريت حاد اپتيك و پي گيري بيماران از نظر بروز مالتيپل اسكلروسيس: گزارش 20 مورد
  اكبر سلطان زاده، احمد جواديان
 • بررسي ميزان شيوع عوامل خطر بيماري هاي عروق كرونر در بين فرزندان 14-2 ساله افراد مبتلا به انفاركتوس قلبي زودرس در شهر اصفهان و مقايسه آن با گروه كنترل
  مهين هاشمي پور، رويا كليشادي، نضال صراف زادگان، نصرالله بشر دوست
 • بررسي اثر Accupuncture-Like TENS برروي نقطه Pe6 در تهوع و استفراغ سه ماهه اول بارداري
  شيرين نيرومنش، سيمين تاج شريفي فر
 • مقايسه رشد و تكامل نوزادان كم وزن و طبيعي در پنج سالگي
  حسن افتخار، عزيزاله باطبي، فيروز آزادگان، فاطمه عليان فيني، نسرين سرحدي
 • بررسي ميزان و عوامل مرتبط با اضطراب و افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1371
  حسين ملكي، ياسمن متقي پور، مجيد صادقي فر
 • بررسي اهميت وجود سابقه فاميلي مثبت در شيوع هيپرتانسيون در جامعه شهر اصفهان
  علي اكبر توسلي، مرتضي رفيعي
 • تناتومي دو طرفه در درمان تورتيكولي مادرزادي
  پرويز حبيب اله زاده
 • تجربه درماني همانژيوم هاي Port wine بوسيله ليزر آرگون
  محمدرضا فره وش، پروين منصوري، سيمين آراد
 • گزارش يك مورد سنگ روده بزرگ
  حسين كردواني
 • ضايعات راس هرم خاره اي استخوان گيجگاهي در بيمارستان اميراعلم
  محمدحسين حكمت آرا
 • بررسي تاثير آموزش بهداشت بر آگاهي، نگرش و عملكرد كمك دندانپزشكان تجربي شيراز در مورد بيماري ايدز
  داود شجاعي زاده