مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه گياهان دارويي « دوره 2، شماره 5

 1. مروري بر گياه خشخاش (Papaver somniferum L)
  داراب يزداني، شمسعلي رضازاده، سحر شهنازي
 2. بررسي اثرات ضد تشنجي، خواب آوري و شل كنندگي عضلاني كربنوكسولون، ماده موثره سنتتيك از گياه شيرين بيان در موش
  مرجان نصيري اصل، حسين حسين زاده
 3. معرفي يك ساختمان شيميايي مهار كننده مقاومت باكتري هاي گروه انتروباكترياسه به نيتروفورانتويين
  احمدرضا شاهوردي، فرامرز توسلي
 4. فرمولاسيون ژل موضعي بابونه و مير و مطالعه مقدماتي اثرات آن بر ضايعات پوستي حاصل از حشره بند (Paederus Spp)
  كتايون مرتضي سمناني، محمد آزادبخت، مجيد سعيدي، سميه روحاني فرد
 5. بررسي اثر ضد تشنجي تيموكينون، ماده موثر سياهدانه (Nigella sativa L) در موش
  سياوش پرورده، محمد فاتحي حسن آباد، حسين حسين زاده
 6. تغييرات فصلي عملكرد و تركيبات اسانس آويشن (Thymus vulgaris L) در تراكم هاي مختلف كاشت
  حسنعلي نقدي بادي، داراب يزداني، فاطمه نظري، ساجد محمدعلي
 7. آناليز ايندول-3-كربينول (يك تركيب ضد سرطاني خانواده چليپاييان (Cruciferae)) توسط روش ولتامتري رويش خطي
  عبدالعظيم بهفر، محمدرضا اويسي، سيدمحمد شريعت پناهي، حسين كميلي زاده، اميد سبزواري، منوچهر حامدي
 8. بررسي نقش آنزيم پراكسيداز گياه (Garden radish (Raphanus sativus L در حذف آلاينده هاي آروماتيك
  سيدعلي ضيايي، سيدسعيد اشراقي، ميترا تقي زاده، فرزانه وهاب زاده