مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پژوهشي توانبخشي « دوره 3، شماره 11

 1. بررسي مقايسه اي كاركردهاي غلبه طرفي مغز در كودكان عقب مانده ذهني با سن عقلي 6-5 ساله مراكز آموزش و پرورش استثنايي با كودكان عادي
  سيدبهنام الدين جامعي، مرضيه كياني، محمدتقي جغتايي، مژگان حداديان، شادرخ سيروس
 2. بررسي ارتباط لكنت و برخي بيماري هاي آلرژيك در شهر اصفهان
  اعظم اسكندري، اكرم حلاج، بيژن شفيعي
 3. بررسي شيوع اختلالات گفتار و زبان بين دانش آموزان مقطع ابتدايي دخترانه
  محمدرحيم شاهبداغي
 4. بررسي تاثير آموزش راهبردهاي فراشناختي بر عملكرد حل مساله
  عليرضا جزايري، معصومه اسماعيلي
 5. نقش توانبخشي در درمان سندرم خروجي قفسه سينه
  محمدعلي حسينيان
 6. بررسي اثرات روزه داري در ميزان نزديك بيني
  محمود فرمد
 7. آموزش يكپارچگي شنيداري
  زهرا جعفري
 8. توانبخشي قلبي در بيمار دريچه اي قلبي با تعويض دو دريچه و ترميم يك دريچه قلبي
  بابك گوشه، شهربانو رعيت، مهري حاج ميرزايي، فاطمه ناصري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *