مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان « دوره 5، شماره 16-17

 1. تعيين سطح خوني كاربامازپين در بيماران و مسمومين و بررسي رابطه آن با علائم باليني و آزمايشگاهي
  محمد عبدالهي، ناصر جلالي، رضا احمدپور
 2. تكامل جنيني كام سخت در موش صحرائي
  ملك مسعود انصار، مجتبي رضازاده
 3. بررسي شيوع انگل هاي روده اي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك ويژه دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه از سال 1369 تا 1374
  ناصر نظري
 4. تاثير فشار وزنه بر زاويه شيب مفصل ران در افراد وزنه بردار
  روح اله گازور
 5. بررسي سل پوستي در 120 بيمار مبتلا به بيماري در بيمارستان هفتم تير تبريز
  عفت خدائياني، نيما عباسي
 6. گزارش 118 مورد درمان خونريزي دئودنال اولسر با دو روش جراحي در حالت اورژانس
  عبدالحسين صابر
 7. بررسي يكصد كودك مبتلا به هماتوري در بيمارستان 17 شهريور رشت (از سال 71 لغايت 73)
  محمدعلي نقوي
 8. گزارش يك مورد بيمار مبتلا به بيماري دست، پا، دهان
  جواد گلچاي، روزبه ميرشكاري
 9. سندرم DRASH و گزارش اولين مورد آن در ايران
  محمدرضا كوهساري، مرتضي برهاني
 10. گزارش يك مورد اكتينومايكوزيس جدار شكم
  منوچهر آقاجانزاده، فيض الله صفرپور
 11. تظاهرات فكي-صورتي-دهاني و دنداني تريزومي 21
  مهناز نوروزي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *