مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان « دوره 3، شماره 9

 1. مقايسه كلينيكي و الكتروكارديوگرافي مبتلايان به سندرم پرولاپس دريچه ميترال اوليه با گروه شاهد (افراد سالم)
  محمدرضا افراز
 2. بررسي 137 مورد تيروئيدكتومي در بيمارستان دكتر حشمت رشت (65-1360)
  محمدحسن هدايتي امامي، محمدرضا شاهرخي كرمي، حسين احمدزاده فر
 3. بررسي شيوع بيماري هاي رواني ناشي از جنگ و عوامل همراه با آن در بيماران بستري شده بيمارستان ميرزا كوچك رشت – (گيلان) در سال هاي (68-1365)
  محمدجعفر مدبرنيا، محمدابراهيم واعظ صالحي
 4. بررسي مننژيت نوزادان در بيمارستان 17 شهريور رشت
  محمدمهدي كرم بين، محمدرضا پارسي
 5. بررسي عفونت هاي سالمونلائي در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي و هفده شهريور رشت
  ايرج نيكوكار ليسه رودي، بزرگمهر وزيري، علي سرشاد، نسرين معظمي
 6. سندرم مارفان و گزارش يك مورد آن در مركز آموزشي درماني هفده شهريور رشت
  محمدعلي نقوي، عقيل قلي پورشوئيلي
 7. گليوبلاستوما مولتي فورم در اطفال
  هوشنگ معين
 8. سيالوره و روش هاي درمان آن
  سيدابراهيم نقوي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *