مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان « دوره 1، شماره 1

 1. اپيدميولوژي بيماران ضربه مغزي در كرمان
  حسين اسكندري، رضا عظيمي
 2. افشاء تشخيص و پيش آگهي به بيماران بزرگسال مبتلا به سرطان. قسمت اول: نگرش پزشكان
  محسن جانقرباني، مطهره ژيان پور، حميدرضا طباطبائي
 3. گزارش 20 مورد آنتروكوليت نكروزانت
  محمدحسين داعي پاريزي، پدرام نيك نفس، اكبر احمدي، ناهيد عشقي زاده
 4. بررسي رابطه عوامل زمينه ساز با شدت ديسكينزي ديررس
  يونس كلافي، غلامرضا تديني
 5. گزارش چهل مورد كالاآزار از استان كرمان
  پدرام نيك نفس، محمدحسين داعي پاريزي، اكبر احمدي
 6. نگرشي انتقادي بر طبقه بندي هاي جاري افسردگي
  محمدتقي ياسمي
 7. فيبروماتوزيس متعدد سطحي پوست
  سعدالله شمس الديني، شهريار دبيري
 8. سندرم اسكافوكاپيتيت
  سيدعلي مرعشي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *