مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پژوهش در پزشكي (دانشكده پزشكي شهيد بهشتي) « دوره 27، شماره 4

 1. پيشگيري از بيماري هاي مهم غير واگير: اصلاح شيوه زندگي ضرورتي اجتناب ناپذير
  فريدون عزيزي
 2. اثر همودياليز بر فعاليت آنزيم پاراكسوناز و ظرفيت كلي آنتي اكسيدان ها در بيماران مبتلا به نارسايي مرحله انتهايي كليه
  مهرداد صولتي، فربد رئيس زاده، پرهام پزشك، خسرو رهبر، فريدون عزيزي
 3. بررسي تغييرات جريان خون مغزي در سكته هاي ايسكميك شريان مغزي مياني به روش داپلر ترانس كرانيال
  كوروش قره گوزلي، فرهاد منطقي، مسعود محمدزاده
 4. بررسي يافته هاي الكترودياگنوستيك در بيماران سندرم تونل كارپ قبل و بعد از عمل جراحي
  محمد باغباني، سيدمنصور رايگاني، محمدحسن بهرامي
 5. تاثير كم گزارش دهي انرژي دريافتي بر برآورد دريافت مواد مغذي: مطالعه قند و ليپيد تهران
  پروين ميرميران، احمد اسماعيل زاده، بهارك نراقي، فريدون عزيزي
 6. بررسي تغييرات سطح انسولين بيماران مبتلا به پره اكلامپسي در طول حاملگي و مقايسه آن با افراد حامله با فشار خون طبيعي در دوران بارداري
  شهره ملك خسروي، بيژن كبودي
 7. بررسي ميزان آگاهي و اطلاعات بيماران مراجعه كننده به داروخانه هاي سطح شهر تهران نسبت به داروهاي OTC درخواست شده توسط آنها
  سيد عليرضا مرتضوي، گيتي حاجبي
 8. بررسي بهداشت روان در يك جمعيت از جانبازان اعصاب و روان و همسران آنان در استان قم
  سيد عبدالمجيد بحرينيان، حسين برهاني
 9. تاثير هم كشتي (Coculture) سلول هاي گرانولوزا در تكوين جنين هاي يك سلولي موش در محيط آزمايشگاه
  عباسعلي كريم پور، امير اسماعيل نژاد مقدم
 10. پروبيوتيك ها و مكانيسم اثر آنها در پيشگيري و درمان بيماري هاي انسان
  ريحانه وجداني، محمدرضا زالي
 11. اثر سمي آلومينيوم
  صالح زاهدي اصل

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *