مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله انجمن چشم پزشكي ايران « دوره 4، شماره 4

 1. برش فلپ اسكلرال در عمل كاتاراكت
  امين اله نيك اقبالي
 2. محاسبه قدرت عدسي داخل چشمي و مقايسه عيب انكساري آن با قدرت استاندارد عدسي
  ژاله رجوي، هاشم معزي قديم
 3. پيوند ثانويه عدسي
  حميد نوروزي، اميرمجتبي فارسيجاني
 4. بررسي علل، علائم و درمان بيماران مبتلا به سلوليت
  ژاله رجوي، طاهر محمودزاده
 5. بيماري آنژيوم راسموز شبكيه: معرفي يك مورد بيمار آن
  مهين پرتوي، محمدرضا صداقت