مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان « دوره 7، شماره 18

 1. بررسي اثرات استرس مزمن شنا بر انقباض پذيري عضلات صاف آئورت مجزي و بدون اندوتليوم در موش صحرائي نر
  سيدمنصور ملكوتي، صالح زاهدي اصل
 2. مقايسه اثرات ليدوكائين و فنتانيل در تخفيف پاسخ هاي قلبي-عروقي بدنبال لارنگوسكوپي و لوله گذاري ناي
  فرهاد معظمي
 3. بررسي شيوع نارسي در نوزادان و برخي از عوامل خطر آن در شهر بابل در سال 1377
  كريم الله حاجيان
 4. بررسي فراواني هپاتيت مزمن در 238 مورد اتوپسي انجام شده در پزشكي قانوني استان همدان از سال 1376 الي 1377
  محمود ستاري
 5. بررسي اختلالات تكاملي ناشي از تجويز استراديول در اندام هاي حركتي جنين موش صحرايي
  محمدرضا نيكروش، مرتضي بهنام رسولي
 6. بررسي اثر مفناميك اسيد در درمان خونريزي ناشي از منوراژي اصلي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان فاطميه همدان
  گيتا سنگستاني
 7. بررسي ميزان شيوع فلوروزيس دنداني در دانش آموزان مدارس راهنمائي شهر بهار در سال 78-1377
  امير اسكندرلو
 8. بررسي فراواني انگل هاي روده اي همراه با علائم و نشانه هاي باليني در بيماران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر همدان در طي سال هاي 78-1377
  خسرو سرداريان
 9. بررسي نقش باورهاي بهداشتي در پذيرش تزريق انسولين در بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت همدان در سال 1377
  نجيبه جعفريان، علي اصغر حيدري
 10. بررسي تاثير ساكشن لوله داخل ناي بر ميزان فشار خون بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه، مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) تبريز در سال 1376
  شهرام گرگابي
 11. گزارش يك مورد بيمار مبتلا به همانژيوپري سايتوما
  مهدي پيله ور، سعيد محمودي، اكرم انصار، محمود ستاري
 12. گزارش انجام يك مورد جراحي واژينوپلاستي در فردي با دستگاه تناسلي مبهم
  شهريار مشرفي