مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان « دوره 4، شماره 8

 1. بررسي قد و وزن نوزادان در بدو تولد در شهر همدان
  حسين محجوب، عباس رحيمي فروشاني، علي اكبر مشتاقي
 2. بررسي اپيدميولوژيك ضايعات پريودنتال و درمان هاي مورد نياز در افراد مبتلا به ديابت
  يدالله سليماني شايسته
 3. بررسي مقايسه اي تاثير سفوتاكسيم و آمپي سيلين در پيشگيري از بروز عوارض عفوني زودرس شايع متعاقب سزارين
  فرزانه سلطاني
 4. بررسي تاثير TENS با فركانس هاي مختلف در كاهش درد بعد از اعمال جراحي شكم
  سعيد بشيريان، غلامحسين فعله گري
 5. بررسي فراواني هيرسوتيسم در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي همدان در نيمسال اول سال تحصيلي 75-1374
  آمنه يزدانفر، زهرا بيهقي، ناهيد منوچهريان
 6. مطالعه انتشار كنه هاي آرگازيده و آلودگي كنه هاي اورنيتودوروس تولوزاني به بورليا پرسيكا در اماكن داخلي شهرستان همدان
  غلامحسين شهركي، مهدي آسمار
 7. بررسي فراواني موارد مثبت HBsAg در بين اهداء كنندگان خون استان همدان از بهمن ماه 1373 تا ديماه 1374
  مسعود صبوري قناد، غلامرضا قاسمي
 8. بررسي بيماري هاي التهابي گوش مياني در كودكان مهد كودك هاي شهر همدان در نيمه اول سال 1375
  فرانك امامي
 9. معرفي يك مورد بيماري كرون
  حسين دلشاد، محمود ستاري، سعيد محمودي
 10. گزارش دو مورد شكستگي دررفتگي مچ دست
  عليرضا جليلي