مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان « دوره 1، شماره 1

 1. بررسي علل اسهال هاي بعد از اعمال جراحي در مركز درماني بوعلي تهران در طي سال 1370
  شاهرخ حاج شيخ الاسلامي
 2. بررسي نتايج 805 مورد آزمايش راديولوژيك دستگاه گوارش فوقاني در همدان
  سعيد درهمي
 3. ديدگاه هاي نوين در بررسي مسائل بهداشت و حفاظت محيط زيست (قسمت اول)
  خسرو ماني كاشاني، محمد سارائي
 4. داروهاي ضد مالاريا
  ساعد شهابي
 5. سندرم لفلر و اشاره اي بر ديگر واكنش هاي ريه ها در برابر داروها و انگل ها
  محمدرضا درخشان
 6. گزارش دو مورد جالب: موتيسم پس از عمل جراحي گودال خلفي يا Cerebellar mutism
  فرزين هاشميان
 7. گزارش 100 مورد درمان بيماري آفت راجعه با داروي تاليدوميد
  محمود فرشچيان
 8. مقايسه نتايج امتحان جامع علوم پايه دوره هاي چهارم و ششم (1369 و 1370) دانشگاه علوم همدان و بررسي علل تغييرات كيفي آنها
  سيدمحمود سجادي، محمدصادق صبا، ابراهيم عامري