مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي « دوره ، شماره 11

 1. تحقيقي در 1300 بيمار ايراني دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي: تعيين اندازه تقريبي دندان هاي قدامي پروتز كامل فك بالا بر مبناي اندازه دندان هاي قدامي طبيعي موجود فك پايين
  مسعود اجلالي
 2. پيدايش توده متاستاتيك در منديبول بعنوان اولين تظاهر سرطان كليه
  محمد پهلواني (مترجم)
 3. بيماري ايدز: مروري بر نوشته ها
  عزت الله خامسي
 4. رويش دندان مولر سوم در بيماران ارتودنسي
  رحمان شوكت بخش
 5. نقش لكوسيت هاي پلي مورفونوكلئر در سلامتي و بيماري نسوج پريودنتال
  محسن حاجي محمدتقي صيرفي (مترجم)
 6. بررسي اجمالي آلياژهاي سراميك در دندانپزشكي
  عباس فياض، حسن سازگارا
 7. شيوع تارودنتيسم در بيماران با ناراحتي هاي دنداني
  اميرخسرو حميدي (مترجم)
 8. كاربرد روكش كمپوزيت رزين ميكروفيلد با اتصال مستقيم
  محمد جعفريان (مترجم)
 9. پاتوژنز و درمان Juvenile periodontitis
  مهرداد خوشخط (مترجم)
 10. گزارش دو مورد استثنايي دندان هاي قدامي منديبول نهفته
  فرشيد رايتي (مترجم)
 11. اكسترود كردن دندان توام با فيبروتومي لثه بعنوان روشي جهت افزايش طول تاج كلينيكي
  شاهرخ رئيسيان (مترجم)