مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش) « دوره 2، شماره 9

 1. بررسي عوامل مساعد كننده بروز فلبيت در كودكان تحت مايع درماني وريدي بستري در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه تهران
  اكرم بياتي
 2. تعيين ميزان آگاهي افراد 15 تا 50 ساله اراك و سمنان در مورد راه هاي سرايت و نحوه پيشگيري بيماري ايدز
  علي چهرئي، نويد دانايي، بهروز بيرشك
 3. باكتري ها و ويروس هاي عامل بروز عفونت هاي دستگاه تنفسي حين برگزاري مراسم حج در شهر مكه، عربستان سعودي
  داود حكمت پو
 4. بررسي توزيع فراواني بيماري Orf در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان وليعصر (عج) اراك از فروردين 1377 الي شهريور 1378
  ذبيح اله شاهمرادي
 5. بررسي عفونت هاي بيمارستاني در بيماران بستري شده مركز درماني آموزشي وليعصر (عج) در شهر اراك در نه ماهه اول سال 1378
  زهره عنبري، سوگند توراني، محمود محمودي
 6. گزارش يك مورد حاملگي مركب
  عصمت مشهدي
 7. بررسي اثر ديازپام بر روي لرز پس از عمل در بيماران ارتوپدي در بيمارستان وليعصر (عج) اراك
  اسماعيل مشيري
 8. بررسي توزيع فراواني ريسك فاكتورها، علايم باليني، سن و جنس بيماران مبتلا به آسم مراجعه كننده به درمانگاه اورژانس مركز آموزشي، درماني وليعصر (عج) اراك
  لطيف معيني
 9. اهميت شناخت فيزيولوژي پمپ سديم-پتاسيم در پيشرفت هاي اخير درمان نارسايي قلبي
  حميدرضا مهاجراني