مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان « دوره 4، شماره 1

 1. درمان پروگناتيسم منديبول با چين كپ
  عبدالرضا قدسي
 2. پوسيدگي دندان دانش آموزان مدارس كشور و اهميت پيشگيري از آن
  خسرو نامجوي نيك
 3. اثرات هورمون تيروئيد بر ساختمان دهان
  حسن شهامت نيا (مترجم)
 4. نقطه نظرهاي جديد در پروفيلاكسي از اندوكارديت باكتريال ناشي از درمان هاي دندانپزشكي
  خسرو سهرابي (مترجم)
 5. روش هاي مختلف پرنمودن كانال در اندودنتيكز
  كاظم آشفته يزدي
 6. هيدروكسي آپاتيت: ماده اي براي بازسازي ريج الوئولار
  حميد محمود هاشمي (ترجمه و تلخيص)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *