مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران « دوره 7، شماره 3-4

 1. پيوند دندان غيرخودي Tooth allotransplantation: گزارش و بررسي 15 مورد
  اميرحسين فخرائي، اسماعيل يزدي، مسعود فلاحي مطلق
 2. بررسي ارتباط بين شير مصرفي و پوسيدگي هاي دنداني كودكان 3 تا 5 ساله شهرستان ري
  ژاله محموديان، نقوي، حميد نيكخو
 3. گزارش يك مورد لنفوم غير هوچكين در حفره دهان
  زهرا تهيدست اكراد
 4. بررسي اختلالات خارج مفصلي مفصل گيجگاهي فكي
  شهين جعفري، رويا تاج بخش
 5. سوزش زبان در افراد با زبان جغرافيايي و شياردار: مطالعه اي بر روي دانش آموزان راهنمايي
  سعدالدين شمس الديني
 6. بررسي و مقايسه ريزنشت (ميكروليكيج) آمالگام سينا
  كاظم خسروي، پروانه بهرامي اسفرجاني
 7. واكنش بافت استخواني به ايمپلنت دنداني
  شهرام نامجوي نيك
 8. ديجيتال سابتراكشن تصاوير راديوگرافي با استفاده از كامپيوتر شخصي و نرم افزارهاي عادي مخصوص اسكنرها
  عيسي مظفري