مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران « دوره 14، شماره 29

 1. تغييرات نيمرخ بافت نرم صورت متعاقب رتركشن دندان هاي انسيزور در گروه سني 15 تا 24 سال
  امير خاوري، صغري ياسائي
 2. مقايسه فعاليت عضلات ماضغه و گيجگاهي به وسيله الكتروميوگرافي در بيماران كلاس III اسكلتي
  امير خاوري، طاهره حسين زاده نيك
 3. بررسي اثرات تابش ليزر كم توان هليوم-نئون بر التيام زخم هاي ناشي از جراحي لثه
  نسرين تك زارع، كامران يارمحمدي، عليرضا تك زارع، حسن سمياري، محمد اكبري
 4. بررسي اثر استفاده از كامپوزيت هاي Flowable و Condesable در ميزان ميكروليكيج
  اسماعيل ياسيني، نگار محمدي
 5. بررسي ميزان جذب فلورايد در ميناي سالم با استفاده از دهان شويه هاي سديم فلورايد و ژل APF توليد شده در ايران و مقايسه با نمونه هاي استاندارد خارجي
  ژاله محموديان، علي كوثري، بهناز اسماعيلي
 6. بررسي DMFT مولر اول دائمي (در فك بالا و پايين) در بيماران معاينه شده در بخش تشخيص و بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، سال 1376
  فرزانه آقا حسيني، مهرداد انشايي
 7. بررسي آماري ملانوماي دهاني از سال 1360 تا پايان 1378 در سه مركز آسيب شناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران
  اقدس فروزنده، رستمعلي گيتي
 8. كشيدن مولر اول دائمي با پيش آگهي ضعيف در دوران اختلاط دنداني
  بهمن سراج

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *