مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد « دوره 6، شماره 3

 1. بررسي تغييرات حساسيت به انسولين در پي گنادكتومي يك طرفه، دوطرفه، تجويز استراديول، پروژسترون و تستوسترون به همراه باز كننده يا مسدود كننده كانال هاي پتاسيم حساس به ATP در موش هاي صحرايي
  رحيم احمدي، لازلو روزيوال، شهربانو عريان، كاظم پريور، اسماعيل برازنده اصل
 2. بررسي الگوي افزايش وزن زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان بروجن طي سال هاي 81-1378
  شايسته بنائيان، فاطمه دريس
 3. بررسي رابطه بين آگاهي از علم ارگونومي و ميزان آسيب هاي شغلي كادر پرستاري
  علي محمد مصدق راد
 4. اندازه گيري فعاليت آنزيم كولين استراز در مغز ماهي سفيد در انواع دريائي و پرورشي به عنوان شاخصي از ميزان سلامتي اين ماهي ها
  محمدعلي ابراهيم زاده، محمد كرمي، معصومه گلرخ
 5. بررسي اثر تحريك الكتريكي ناحيه تگمنتوم شكمي (VTA) بر اعتياد به مورفين در رت
  علي نسيمي، ابوالقاسم كريميان، حجت اله علائي
 6. بررسي اثر قرص سيپروهپتادين بر پيشگيري از تهوع و استفراغ ناشي از ماده حاجب حين آنژيوگرافي كرونر و ونتريكولوگرافي بطن چپ
  شاهين شيراني، فريبا هوشمند، حميد صانعي، عبدالرحيم صانعي
 7. بررسي علل حاملگي ناخواسته در مصرف كنندگان قرص هاي پيشگيري از بارداري در مراجعين به مركز آموزشي-درماني هاجر، 82-1381
  معصومه دل آرام، منيژه سرشتي، محمود رفيعيان
 8. وضعيت ايمني زنان باردار روستايي استان چهارمحال و بختياري در مقابل عفونت توكسوپلاسمايي در سال 81-1380
  كوروش منوچهري نائيني، فاطمه دريس، نزهت زبردست
 9. بررسي علل بستري و مرگ و مير در بخش ICU بيمارستان آيت الله كاشاني شهركرد از مهر ماه 1376 لغايت مهر ماه 1379
  سعيد ابريشمكار، محمدرضا عابدين زاده، حميدرضا آرتي، فريبا هوشمند
 10. تفاوت معيارهاي تشخيصي در بيماران اسهالي با تعريف استاندارد (بيماران ايراني با رژيم غذايي ايراني)
  مجيد آويژگان، سيد محمدكاظم حسيني اصل

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *