مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران « دوره 17، شماره 41

 1. كاربرد شاخص مراحل تكاملي مهره هاي گردن در ارتودنسي
  زهرا دليلي
 2. بررسي شاخص هاي سفالومتري دنتوفاسيال در بيماران تنفس دهاني با انسداد فضاي بيني حلقي
  محمدحسين توده زعيم، حسين روانمهر
 3. بررسي كلينيكي موفقيت پوشش پالپ با استفاده از MTA و مقايسه آن با كلسيم هيدروكسايد
  اسماعيل ياسيني، مريم پوركاظمي
 4. بررسي ارتباط اختلال متابوليسم چربي ها و بيماري پريودنتال در بيماران قلبي
  يداله سليماني شايسته، علي اكبر خوشخونژاد
 5. ارزيابي اثر كورتيكوتومي بر ميزان حركت دندان و مقايسه آن با روش معمول ارتودنسي
  حميدرضا پاكشير، عبدالله زارع امامي، بهزاد رهسپار
 6. بررسي مقايسه اي اثر Enamel matrix protein به تنهايي و همراه با پيوند استخواني اتوژن در درمان ضايعات پريودنتال انساني داخل استخواني دو ديواره
  نادر ابوالفضلي، امير اسكندري
 7. بررسي مشكلات اسكلتي عضلاني در دندانپزشكان شهر يزد
  فاطمه عزالديني اردكاني، احمد حائريان اردكاني، محمدحسين اخوان كرباسي، خديجه دهقان طزرجاني
 8. ارزيابي ميزان رعايت اصول حفاظت در برابر اشعه ايكس در مراكز داراي دستگاه راديوگرافي داخل دهاني شهر يزد
  داريوش گودرزي پور، سعيد ابراهيمي مقدم
 9. بررسي خواص فيزيكي و قابليت انحلال و تجزيه پذيري سيمان هاي حاوي عنصر روي در دندانپزشكي ترميمي و مقايسه آن ها با مقادير استاندارد
  محمدباقر توكلي، رضا تبارك، انوشه زرگر
 10. ارزيابي همبستگي فاصله كرست استخوان آلوئول تا CEJ در راديوگرافي هاي پري اپيكال، پانوراميك و بايت وينگ با ميزان واقعي آن
  محمدتقي چيت سازي، فرزانه كاوياني، جواد يزداني
 11. انتخاب شش دندان قدامي براي بيماران پروتز كامل
  مريم معماريان، روزبه معصومي
 12. بررسي Craniocervical posture در بيماران كلاس II و كلاس III اسكلتال
  طاهره حسين زاده نيك، اعظم ملكوتي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *