مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد « دوره 19، شماره 2-1

 1. بررسي اثر طول و قطرهاي متفاوت آمالگام پست در مقاومت ترميم و مقايسه آن با روش هاي معمول استفاده از پست ها
  جمشيد باقري، سياوش اسكويي
 2. شيوع پوسيدگي دنداني در گروهي از كودكان نابينا در مشهد
  هايده پژند، فريده شاكري
 3. ارزيابي هشت مسواك دستي به وسيله ميكروسكوپ الكترونيك اسكن
  محمود تميزي، مصطفي حصاري
 4. درمان ارتوپدي كوچكي ماگزيلا به وسيله دستگاه مايوفانكشنال تانگ گارد در كودكان
  طاهره جلالي
 5. محيط دهان مصنوعي جهت آزمون مواد دندانپزشكي
  ابراهيم جلالي يزدي، جمشيد باقري
 6. بررسي اوليه سن و ترتيب رويش دندان هاي دائمي در كودكان 12-5 ساله مشهد
  مريم خوردي مود، فاطمه چوپاني
 7. حركت دندان در پيوند استخوان
  عباسعلي صحافيان
 8. مطالعه كلينيكي Apical patency: باز نگهداشتن مجراي ريشه در حين درمان
  مهدي منصف، اكبر فلاح رستگار، عزت الله كاظمي نژاد
 9. گزارش يك مورد كيست فوليكولر يا Dentigerous cyst اطراف دندان اضافي (Supernumerary)
  عادله ستاره، عطاالله حبيبي
 10. عوارض آلرژيك و توكسيك مواد دنداني پروتزهاي ترميمي بر روي بيماران و پرسنل Dental staff
  سيدجلال مهدويان
 11. بررسي بيماري لثه و پريودونتال و رابطه آن با بهداشت دهان و فاكتورهاي مختلفه در دو كارخانه مهم زمزم و پشمبافي طوس مشهد، 1369 (قسمت دوم)
  محمدحسن نجفي، محمود تميزي، محمود روحاني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *