مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » اسرار، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار « دوره 8، شماره 4

 1. بررسي مقايسه اي سطح سرمي CA125 در بيماران با حاملگي طبيعي و بيماران تهديد به سقط
  فاطمه وحيد رودسري، شهناز احمدي
 2. بررسي آينده نگر سرطان هاي مختلف دستگاه تناسلي در بيمارستان قائم (عج) مشهد
  زهره يوسفي، شهناز احمدي
 3. بررسي مقايسه اي تاثير مخروط هاي مهبلي و ورزش هاي تقويت كننده عضلات كف لگن در زنان مبتلا به شلي عضلات كف لگن
  فريده نامور، ناهيد گلمكاني، نيره خادم
 4. مقايسه كارآيي و عوارض زودرس قرص هاي پيشگيري از بارداري نوع ال دي با تري فازيك
  فاطمه توسلي، جميله شريفيان عطار، سيدرضا مظلوم
 5. خالص سازي آنزيم آلكالين فسفاتاز از جفت انساني
  محمد آبرومند، بيژن فرزامي
 6. بررسي شيوع برخي اختلالات رفتاري و عوامل خانوادگي موثر در كودكان دبستاني شهر سبزوار
  محسن كوشان، حميدرضا بهنام وشاني
 7. بررسي اثر مهار كننده انقباض رحمي در پارگي زودرس كيسه آب در طي مدت 6 ماه
  زهره يوسفي، مليحه حسن زاده مفرد
 8. بررسي ارزش تشخيصي اسكورينگ جهت تشخيص آپانديسيت حاد
  اكبر بهداد، مهدي مهديزاده، مهرداد حسين پور
 9. بررسي قد و وزن دانش آموزان 11-7 ساله شهر زاهدان
  علي سهرابي، فاطمه چهره آسا
 10. بررسي مقايسه اي اثر حمام آب و سركه و حمام آب و جوش شيرين در درمان واژينيت كانديدايي
  مهين بداغ آبادي، حميدرضا بهنام وشاني
 11. محاسبه حجم نمونه در مطالعات بقا و كاربرد آن در ارزيابي بيماري لنفوم غير هوچكين
  غلامرضا بابايي، سقراط فقيه زاده، محمودرضا قديمي
 12. فقدان عصب موسكولوكوتانئوس و عصب دهي عضلات كوراكوبراكياليس، دوسر بازويي و كنار خارجي ساعد توسط شاخه هاي عصب مديان
  مهرداد جهانشاهي، عليرضا محرري، محمدجعفر گلعلي پور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *