مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي اصفهان « دوره 12، شماره 38

 1. درمان نارسايي احتقاني قلب بعلت Dilated cardiomyopathy با تظاهر باليني غير قابل برگشت
  علي محمد هنجني
 2. كنترل عفونت هاي فرصت طلب در بيماران مبتلا به لوسمي-لنفوما و موارد پيوند مغز استخوان
  سيد محمدرضا خادمي
 3. سرما درماني (كرايوتراپي) در سالك
  علي مومني، علي اصيليان، مرتضي مقدادي، شهلا انشائيه
 4. گزارش دو مورد بيمار با تشخيص High frequency diaphragmatic flutter كه با كاربامازپين درمان شده اند
  محمد زارع، منصور مالكي
 5. بررسي شيوع آنتي ژن ها و ژن هاي گروه يك HLA در صد نفر
  مينو اديب، ولي امام قلي زاده
 6. ارتباط مقدار بيليروبين خون بند ناف نوزاد با بروز يرقان پس از تولد
  شهين شادزي، اصغر مشتاقي، عبدالجبار سوقي
 7. بررسي اعتبار آزمايش ويدال جهت تشخيص تب تيفوئيدي در منطقه اصفهان
  حسن مقضي، سيدعلي فاضلي
 8. بررسي اثر تزريق روغن يددار (Lipiodol) به محصلين منطقه حنا در پيشگيري از گواتر ناشي از كمبود يد
  عبدالرحيم امامي، مسعود اميني، احمد عزيززاده
 9. اختلال كردار و رفتارهاي ضد اجتماعي در كودكان و نوجوانان
  مهرداد كلانتري
 10. بررسي اثر ضد قارچي عصاره پوست مركبات و اثرات درماني آن در درماتوفيتوزها
  شهلا شادزي، فريبرز معطر، شهناز پورخليلي
 11. گزارش پنجاه مورد بيمار مبتلا به صرع سايكوموتور
  محمدرضا نجفي، ناهيد اشجع زاده
 12. مقايسه دو طرف بدن از نظر شكايات جسمي در بيماران مبتلا به افسردگي
  عباس عطاري، شهرام بختياري
 13. درمان هاي جديد اپي لپسي: گزارش يك سفر علمي
  سيدجلال ضيائي