مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران « دوره 10، شماره 28

 1. تاثير موسيمول بر هيپرگليسمي ناشي از تزريق داخل بطن مغزي بيكوكولين و پيكروتوكسين، آنتاگونيست هاي گيرنده گابا-A و نقش آنها در تنظيم گلوكز پلاسمايي رت (Rat)
  زهرا قيرواني، محمدحسين پورغلامي
 2. گزارش اپيدميولوژي خودكشي موفق در استان مازندران در سال هاي 71-1370
  اميرمسعود احمدي، محمود حاجي احمدي
 3. بررسي اثر عصاره مغز جنين بر نرون هاي هسته عصب هيپوگلوس ضايعه ديده در رت (Rat)
  محمدرضا نيكروش، مهدي جلالي
 4. بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان ورودي سال تحصيلي 79-1378 دانشگاه علوم پزشكي مازندران
  سيدحمزه حسيني، سيدابراهيم موسوي
 5. بررسي كيفيت استفاده از قرص هاي ضد بارداري خوراكي در زنان مراجعه كننده به زايشگاه هاي شهر بيرجند در سال هاي 77-1376
  محسن حسن آبادي، عليرضا سعادتجو، حميدرضا كاميار
 6. اثر آگونيست ها و آنتاگونيست هاي مختلف گيرنده هيستاميني بر آستانه درد ايجاد شده با صفحه داغ و Writhing شكمي در موش ها
  داوود فرزين، لادن اصغري، مهوش نوروزي
 7. كندروساركوم سپتوم بيني و معرفي يك مورد آن
  مرتضي جوادي، سيد عبدالله مدني، احمد دانشي، محمد محسني
 8. اسهال حاد و چگونگي برخورد با بيمار مبتلا به آن
  محمدجعفر صفار

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *