مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه « دوره 2، شماره 4

 1. بررسي موانع اداري تغذيه شيرخواران با شير مادر در مادران كارمند در مدارس و مراكز بهداشتي و درماني شهرستان اروميه
  الهام احمدنژاد
 2. زردچوبه از ديدگاه طب سنتي
  رويا جاجونديان
 3. بررسي نقش آغاز كننده ها (Triggers) در وقوع انفاركتوس حاد ميوكارد
  مريم صالحيان
 4. بررسي مقايسه اي اثر آنالژزيك ترامادول و مورفين در موش سوري
  فرهاد محمودفر، فريماه عاصي، تورج ملكي، بتول رضوي، مريم باراندوزي
 5. بررسي عملكرد كاركنان زن دانشگاه علوم پزشكي اروميه در پيشگيري از پوكي استخوان
  معصومه همتي مسلك پاك، حميده خليل زاده، ژاله نان بخش، مولود رادفر

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *